Mentorskap – Kälvelid Consulting

Det händer saker i vår omvärld som gör att du som företagare/ledare behöver ändra inriktning av bolaget. Jag har en lång erfarenhet av olika branscher och har arbetat med förändringsarbete i över 30 år. Jag hjälper dig genom ett mentorskap alternativt externt bollplank. Du kommer inte känna dig lika ensam i alla frågeställningar som du stöter på i vardagen. Behoven ser olika ut för alla varför jag arbetar flexibelt med uppdragen. Här är några exempel på vad du kan få hjälp med:
  • Ägardirektiv - Vi pratar om vikten av att ha ett tydligt ägardirektiv för att veta vad ägaren/ägarna vill med sitt bolag. Det blir en grund för att sätta upp en målsättning för bolaget, samt att styrelsen ska kunna sätta strategin framåt med hjälp av detta. Vi kan bidra till upprättande av ägardirektiv.
  • Strategier/Mål/Visioner - Ett bolag som vill växa bör ha vision som alla på företaget känner till. Till det ska en målsättning finnas för att slutligen rendera i en strategi för bolaget. Det här är ett arbete som vi kan hjälpa till att jobba fram med bolaget om man väljer att prioritera detta.
  • Kultur i företaget - Visionen  kompletteras med Kärnvärden i bolaget, dessa  bör sättas i samarbete med personalen. Vi hjälper till med detta. Som tillväxtbolag är det viktigt att sätta företagskulturen. Alla ska känna igen sig i företaget oavsett om man sitter på samma adress eller på olika orter etc.
  • Organisationsfrågor - Vi hjälper till att se över organisationen när så behövs. I avsaknad av HR chef är det oftast VD eller ekonomichef  som har den uppgiften och då kan det vara bra att bolla med en utomstående hur man bör tänka/agera i förändringar. Här hjälper vi till.
  • Ledarskapsfrågor - Stöttar när det är personalrelaterade frågor när man inte har en egen HR chef. Vi har lång erfarenhet av att leda personal och även hantera attitydproblem.
  • Omvärldsbevakning - Världen ändrar sig oerhört fort och det är mycket svårt för en ägare/VD att hänga med i vad som sker när det gäller teknikutveckling, branschutveckling, konkurrenter, trender.
  • Finansiella frågor - Varje företag bör göra en upphandling av finansiella tjänster åtminstone vart tredje år. Då vi har varit på bankens sida i 37 år har vi bred erfarenhet av detta varför det kan vara lönsamt att använda sig av oss i detta arbete. Vi ser över vilka lösningar företaget har  och inte har. Förbereder en bankupphandling med företaget, genomför upphandlingen och följer upp. Om det behövs är vi även behjälpliga vid implementation om det blir ett bankbyte.

Kort om Kälvelid Consulting AB


Tarja Kälvelid har över 30 års erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.

Jag är redo för dig som företagare/ledare! Är du redo? Du får ett genuint och personligt engagemang in i ditt företag när jag kommer in i verksamheten.

Kontakta Oss

0733-268446

Tarja@kalvelid-consulting.se