Bankupphandling

Det är viktigt att se över transaktionsflöden, bankkostnader och företagets bankavtal. Såväl volymer som flöden kan ha ändrats sedan ditt företag ingick nuvarande avtal.

Jag kan bidra till att ni får en ordentlig genomlysning av bankaffären efter mycket lång erfarenhet av att hjälpa företag med dessa frågor. Har själv arbetat i beslutsfattande roller i över 30 år i två storbanker med fokus på små- och medelstora företag. Besitter kunskap kring hur övriga banker arbetar och har ett brett kontaktnät inom den finansiella sektorn.

Det lönar sig att göra en upphandling med en regelbundenhet. Jag hjälper er med en tydlig kravspecifikation till banken samt utvärdering av affärsförslag.Om ni anlitar mig är jag med i förhandlingar med banken och vid genomförande i samarbete med företaget.

Kort om Kälvelid Consulting AB


Tarja Kälvelid har över 30 års erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.

Jag är redo för dig som företagare/ledare! Är du redo? Du får ett genuint och personligt engagemang in i ditt företag när jag kommer in i verksamheten.

Kontakta Oss

0733-268446

Tarja@kalvelid-consulting.se